Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekVýtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Celkově tedy 80% peněz zůstává v regionu (Plzeňsko) na podporu místních projektů. 10% jde na projekty do zahraničí. 5% na režii sbírky a 5% na projekty Charity ČR.

 

Tady uvádím přehlednou tabulku o vybraných penězích z minulých let:

 Diecéze

2003

 2004

2005

2006

2007

2008

 2000-2008

 Brno

8 957 620

9 605 975

12 076 275

11 865 201

12 952 338

13 466 236

80 015 654

 České Budějovice

1 388 978

1 560 583

2 255 555

2 015 973

2 378 253

2 493 310

13 917 657

 Hradec Králové

5 536 149

5 908 588

7 841 728

7 036 426

7 749 272

7 938 592

49 645 388

 Litoměřice

835 222

772 999

969 859

768 197

794 077

953 870

5 956 732

 Olomouc

12 376 166

13 173 279

17 629 662

15 979 876

17 440 634

17 886 057

117 358 681

 Ostrava-Opava

7 473 045

8 016 601

10 915 499

9 299 885

9 987 565

10 074 046

66 303 503

 Plzeň

2 194 118

2 168 558

2 933 692

2 536 476

2 524 569

2 582 115

17 850 465

 Praha

1 603 340

2 033 089

2 853 282

2 909 963

3 364 173

3 381 656

18 752 929

 Celkem

40 364 638

43 239 672

57 475 552

52 411 995

57 190 878

58 775 881

369 801 009

 
Na Domažlicku patří mezi podporované projekty: Terénní sociální služba Domažlice, Domov sv. Zdislavy pro matky v tísni Havlovice, Volnočasové kluby Duha, Farní charita Domažlice

 

O Projektech na Klatovsku se mi povedlo najít více informací:

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

 

Našim posláním je nabídnout dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy možnosti aktivního trávení volného času a dostupné poradenství, které by jim pomohly zapojit se do běžného života svých vrstevníků.

 

Domov pokojného stáří Naší Paní

 

Domov pokojného stáří byl uveden do provozu 1.února.2005. Posláním domova je poskytnout potřebnou péči, ubytování a umožnit seniorům, kteří nemohou nadále zůstávat ve svém domácím prostředí, plnohodnotný, důstojný a aktivní život včetně důstojného závěru života v prostředí co nejvíce připomínající jejich domov bez nutnosti se stěhovat v případě ztráty sebeobsluhy.

 

Služby jsou určeny seniorům z Klatov a okolí starších 60-ti let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního stavu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 

Posláním Domova pro matky s dětmi Klatovy je poskytnout bezpečné útočiště matkám s dětmi, těhotným ženám a nezletilým matkám v tíživé životní situaci. Snahou je zvýšit jejich aktivitu a zapojení při řešení vzniklé situace a prostřednictvím ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování a začleňování do společnosti.

 

S jediným projektem, kterým jsem Obrazekse setkala osobně je: MCH České Budějovice

Výtěžek byl v roce 2008 použit na rozvoj domácí péče v Č. Budějovicích a okolí, dále na rozvoj Nízkoprahového denního centra pro děti a mládež Srdíčko a pro přímou pomoc uživatelům sociálních služeb v Denním centru Domino, Domu sv. Pavla a projektu Tolerance 2008.

                                                                       Příděl jídla v azylovém domu sv. Pavla Budějovice

 

Co jsem v Dominu (kam chodím doučovat) zaznamenala, byl nákup vybavení do tělocvičny. Nákup materiálu do dílen a na výstavbu klubu Maják na sídlišti Máj.

DC Domino poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním a nabízí prostor pro jejich setkávání.

ObrazekPoslání projektu

  • podporovat, rozvíjet a udržovat soběstačnost a samostatnost lidí s duševním onemocněním
  • zvyšovat jejich sociální začlenění
  • předcházet jejich umisťování do ústavních sociálních či zdravotních zařízení
  • podporovat jejich aktivní způsob trávení volného času
  • stabilizovat jejich psychické zdraví
  • doprovázet při vyřizování jejich úředních záležitostí
  • spolupracovat s rodinou

Cílová skupina

Osoby starší 18ti let s duševním onemocněním (afektivní poruchy, schizofrenie, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, posttraumatické poruchy, poruchy osobnosti a chování).

 

Více o Plzeňské charitě si lze přečíst tady: :o)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pripravena pomoct

(Šumšík, 4. 1. 2009 20:43)

Viem, že si vždy pripravená pomocť potrebným, za čo Ti patrí vskutku uprímná pochvala a vďaka. Opatruj sa, nech si stále zdravá a nikdy nebudeš potrebovať pomoc cudzích ľudí.