Jdi na obsah Jdi na menu
 


Expedice Altaj 2009 - sponzoři

27. 4. 2009

Na základě projektu, který jsem sepsala, jsem od Expedičního fondu Hedvábné stezky dostala 10000 Kč v hotovosti, poukázku na nákup vybavení u Humi outdoor. v hodnotě 10000 Kč a slevu na nákup dalšího vybavení za nákupní ceny. Pro mne a pro ostatní členy expedice nám Expediční fond zdarma zajistí cestovní pojištění u Evropské cestovní pojišťovny.  Další nemalou podporou bude možnost uvečejnit naše zprávy z expedice na Hedvábné stezce a na Velehorách.

 
 

Mými partnery pro Expedici Altaj 2009 jsou:

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Návrh našeho projektu

Naše zájmová oblast se nachází na jižní Sibiři v Ruské federaci na území Altajské republiky, podél hranic Kazachstánu, Mongolska a Číny (49°10‘ - 49°55’N, 86°50‘ - 88°30’E). Polovina území spadá pod „Ukok Quiet Zone“ - území vyhlášené organizací UNESCO za součást světového dědictví. Na území se nachází i přírodní park. Pohoří Altaje, nejsevernější pohoří střední Asie, je unikátní díky tomu, že se zde stýkají všechny základní biomy mírného pásu. Jen málo míst na světě skýtá na relativně malém území tolik kontrastujících krajinných elementů pěti výškových pásem s mozaikou horských ekosystémů (tundry, tajgy, stepi, pouští a polopouští) a vysokým zastoupením endemických druhů flóry a fauny. Toto území reprezentuje centrum diverzity rostlin horských jehličnatých lesů a alpínských luk střední Asie. Významným biomem Altaje jsou horské stepi, které se vyznačují obrovskou druhovou diverzitou a poskytují životní prostředí mnoha endemickým a ohroženým druhům např. levhartům sněžným, argalovi altajskému, velekurovi altajskému, atd..

Většina oblasti nebyla nikdy důkladněji studována a zejména území poblíž hranic s Čínou zůstávají stále neprobádány. V letošním roce bude poprvé zpřístupněn masív nejvyšší hory Běluchy (4506 m n. m.) od východu a naše výprava bude první, kdo bude mít možnost tuto oblast navštívit. Celá oblast patří do střežené hraniční zóny, do které je vstup povolen jen se speciálním povolením. Navzdory statutu oblasti jako přírodní rezervace a uvedení na seznam světového dědictví UNESCO, je Plató Ukok ohroženo řadou antropogenních vlivů. Mezi největší hrozby patří neregulovaná turistika a plánovaná stavba ropovodu a silničního spojení do Číny. Z těchto důvodů je nutné navrhnout biologicky rozumné využití oblasti s ohledem na rozvoj ekoturistiky.

Jedním z nejvzácnějších zvířat a zároveň vrcholovým predátorem této oblasti je kriticky ohrožený levhart sněžný (Uncia uncia), a proto je projekt zaměřen právě na něj a jeho životní prostředí včetně biotických složek. Cílem práce je získání podkladů pro záchranný plán v rámci přírodní rezervace Plató Ukok .

Metodika projektu je založena na aplikaci geografického informačního systému (GIS), umožňující komplexní zpracování biologických, environmentálních a socio-ekonomických dat, a vytvoření podkladů pro efektivní plán environmentálního managementu. Základní přístup spočívá v systematickém shromažďování a vyhodnocení získaných terénních dat týkajících se vegetace, podnebí, členitosti terénu, hydrologie, rozšíření specifických druhů fauny a flóry, hustoty osídlení a hospodářského využití krajiny. Zastřešujícím modelem pro vyhodnocení vlivu antropogenních faktorů na biodiverzitu studované oblasti je model potenciálního výskytu sněžného levharta (Uncia uncia).

Získaný model poslouží k vytvoření záchranného plánu minimalizujícího ohrožení levharta sněžného i jeho kořisti. Tím bude zajišťovat jeho dlouhodobou ochranu. Veškeré výsledky, především environmentální data, budou použitelná i pro dalších výzkum zde se vyskytujících druhů. Mým úkolem v rámci studie je mapování základních parametrů biotopu levharta sněžného a výskytu jeho potravních druhů

Během pobytu v chráněné nedotčené přírodě budeme mít příležitost k natočení dokumentu o přírodě pohoří Altaje. Ukok je také pro místní obyvatele posvátným místem, před dva a půl tisícem let zde byli do mohyl (kurganů) pohřbíváni významní Skytové a celá oblast byla pod vlivem i mnoha dalších národů, které zde postupně žily a mnohdy zanechaly i detekovatelné stopy. Během pobytu budeme mít mnoho příležitostí ke kontaktu s místními obyvateli. Z těchto záběrů by měl vzniknout dokument o tomto jedinečném místě, kde se stýká dávná minulost ze současností a lidé ještě mnohdy žijí v tradičním soužití s přírodou.

Termín a harmonogram konání:

Expedice bude trvat čtyři týdny v červenci 2009. Po příletu do Altajské republiky (2. 7. 2009), kde jsou již vytvořeny základny ve vesnici Džazator i na planině Ukok, pojedeme na koních na základnu na Ukoku (cca 1,5 dne cesty). Ze základny na Ukoku budou koňmo podnikány několikadenní expediční cesty do zkoumané oblasti. Po celou dobu projektu bude probíhat mapování biotopu leoparda sněžného. V průběhu mapování bude probíhat i focení a natáčení dokumentu. Potraviny nám budou dováženy na základnu místními obyvateli.

Nové: už máme kopeny letenky a kvůli neprostupnosti terénu pod Běluchou jsme pobyt prodloužili o 11 dní a odlétáme tedy 30.6. a vracíme se 10.8.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pozdrav

(Šumšík, 12. 8. 2009 14:42)

Teším sa na zážitky z Vašich ciest, nech sa vám plány podaria.